Stanoviska ČLnK

Stanoviska ČLnK

Závazná stanoviska České lékárnické komory, Stanoviska České lékárnické komory, Stanoviska představenstva České lékárnické komory.

Závazná stanoviska České lékárnické komory

Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2012 stanovující postup při postupném výdeji léčivých přípravků obsahujících návykové látky z příloh č. 1 a č. 5 zákona o návykových látkách (tedy předepisovaných na recept s modrým pruhem)

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2012 stanovující pravidla pro evidenci návykových látek v lékárnách. Ruší se Závazné stanovisko ČLnK číslo 3/1999. Doplněné Stanoviskem představenstva ČLnK ze dne 14. 2. 2012

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2010 k praxi studentů v lékárnách

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2004 k poradenské a konzultační činnosti lékárníka - Aktualizace dne 7. 11. 2014

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2001 k pohotovostním lékárenským službám

Stanoviska představenstva České lékárnické komory

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 2. 5. 2023 k zajištění lékárenské pohotovostní služby

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 21. 2. 2023 k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

Stanovisko České lékárnické komory ze dne 31. 1. 2023 k povinnosti lékárny převzít od pacienta nepoužitelná léčiva v podobě lékové formy s integrovanou jehlou

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 15. 2. 2022 ke sporným otázkám týkajícím se konání okresních shromáždění, voleb v okresních sdruženích lékárníků a bodového hodnocení účasti na okresních shromážděních a u voleb v systému celoživotního vzdělávání - Aktualizace dne 14. 4. 2023.

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 6. 10. 2020 k pořádáním OSL setkání v souvislosti s vládním nařízením

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 7. 5. 2020 k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2017-2020 se zohledněním karanténních opatření aplikovaných v důsledku epidemiologické situace v ČR

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 25. 2. 2020  Doporučení ČLnK členům, jak při taxaci IPLP posuzovat obaly a rozlišovat léčivou látku, pomocnou látku nebo směs pomocných látek.

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 25. 2. 2020  k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 28. 1. 2020  k využití lékového záznamu pacienta při výdeji léčivých přípravků

Stanovisko ČLnK č. 1/2018 k přípravě IPLP pro veterinární použití  Schváleno představenstvem ČLnK dne 4. 6. 2018

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 15. 2. 2008  k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče. Aktualizace stanoviska 20. 5. 2014

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 28. 1. 2014  - Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské - Aktualizace 1. 10. 2018

Stanovisko představenstva ČLnK ze dne 14. 2. 2012 upřesňující zacházení s návykovými látkami v lékárnách

Zrušená nebo neaktuální stanoviska

Stanovisko představenstva České lékárnické komory ze dne 15. 2. 2008 k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče. Aktualizace stanoviskem ze dne 20.5.2014

Závazné stanovisko ČLnK číslo 6/2004 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 o povinnosti získat osvědčení k výkonu soukromé praxe a o povinnosti uhradit mimořádný příspěvek s tím související

Závazné stanovisko ČLnK číslo 5/2004 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 o náležitostech odborného poskytování lékárenské péče a o jejich posuzování

Závazné stanovisko ČLnK číslo 4/2004 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k výkonu povolání farmaceuta farmaceuty, kteří teprve získávají odbornou způsobilost

Závazné stanovisko ČLnK číslo 3/2004 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 ke stanovení podmínky, že farmaceut se specializovanou působností může odborně garantovat vedení jedné lékárny jako její provozovatel nebo ve funkci odborného zástupce

Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2004 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k odborné způsobilosti lékárníka k výkonu soukromé praxe

Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2002 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k rozsahu činnosti lékáren

Závazné stanovisko ČLKn číslo 1/2002 - zrušeno usnesením XV.sjezdu delegátů ČLnK, 5. 11. 2005 k používání zákaznických slevových karet v lékárnách

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2000 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k výkladu pojmu "místní a časová nedostupnost lékárenské péče"

Závazné stanovisko ČLnK číslo 3/1999 -  zrušeno Závazným stanoviskem ČLnK číslo 1/2012 stanovující způsob evidence návykových látek v lékárnách

Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/1999 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k propagaci volně prodejných léčiv formou firemních soutěží

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1999 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k procentní úhradě léčiv

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1998 - zrušeno rozhodnutím představenstva ČLnK 7. 11. 2014 k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče

Sdílet článek:

Související články

 • Provozní řád lékáren (vzor)

  Provozní řád lékáren (vzor)

  Provozní řád lékáren s připomínkami Hygienické stanice hl. m. Prahy (2018) a dodatek (pokyny pro zacházení s odpady - 2022)

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.